TURISMOSAB.CV – JORNAL ONLINE

Unike jornal online de turisme domestike eskrite na kes variedade de linga kabeverdiana!

Kada propósta k´leitôres tá inkontrá na guia é testóde psualmente pá editôres, tá prokurá konfigurá un padrãu d´kualidade sertifikôde. Ese prôjete xpôletá por vontade d´kriá un spáse é tá podê dskrevê partikularidade d´povo d´ex ilhas, má tambê, skutá ses voz pá mostrá y divulgá ses vivênsa, kstumes, kultura y tradisãu, tude voltôde pá prôjetá turisme. Vídies, fotes, imagens, artigues y tude u ke é publikóde na site é ôriginal y konprovóde; por ise k´alguns página einda tá ser trabaióde: Nô tá prokurá prôduzi imagens inkrivéis é tá podê xpresá un xperiênsa rial y verdader d´estil d´vida tipiku Kabeverde!

Staff d’ turismoSAB.cv

Sandra Évora

Sandra Évora

Diretora

Nasê na Saniklau, kresê na DjaSal y atualmente tá vivê na Santiague, ondê lisensia na Estudos Caboverdianos e Portugueses e mestrá na Património, Turismo e Desenvolvimento. Ten einda adkiride speriênsa profisiunal kome dosente y téknika d´rekurses umanes superior d´RH (Recursos Humanos Ministério da Educação) y d´SES (Serviço de Ensino Superior do Ministério da Educação). Ten un alma artista ke el ten mesklá ke se interese na munde d´turisme y agora el krê trasê pá turismoSAB.cv kome speriênsa y sonhe d´podê kontribui pá un turisme kda vês más ben konstruide.

Neuza Preto

Neuza Preto

Fotos

 Nasê na Portugal, má tá vivê na Kabeverde desde 2012 y tá vivê na ilha d´Sal.  Na 2018-19, el konklui 12º one eskolaridade (Económica e Social). Tá posui un grande paixãu pá fotografias y ser model fotografika. Por ise, el abrasá prôjete turismeSAB.cv, pá mostrá Kabeverde na ponta d´un flash.

Albertina Rodrigues

Albertina Rodrigues

Jornalista | Mentora

 Nasê na Sintanton, má kresê na Sonsente. Lisensiada na Estudos Caboverdianos e Portugueses (Via Ensino). Desde sempre tá karregá un grande paixãu pa kômnikasãu sôsial. Dpôs termiá estude, el skolhê vivê na ilha d´Sal, ondê tá ezersê paralelamente dosênsia y jornalisme. Dpôs d´algun temp d´xperiênsa na ária, el komensá tá ganhá interese pá turisme y asin nasê idêia d´promovê prôjete TurismoSAB.cv, primer platafôrma online na Kabeverde é tá promovê turisme na línga terra. Konsiderôde un eterne aprendiz, el inkontrá na ese prôjete un desafiu enorme pá permiti konxê medjor nôs línga y nôs turisme!

Andrêa Soraia Dias Lopes

Andrêa Soraia Dias Lopes

Jornalista

Nasê na Sonsente, ondê el lisensia na jornalisme, funsãu k´el tá ezersê junte má sê paixãu pá kulinária. Na se perkurse el adkiri otxes speriênsas prôfisional, na atendimente publike, repôrter (freelancer), ondê ke jal tá fazê produsãu d´kontiudes pá Newsletter, hostess, relasões publikas y resésionista ke levá ganhá kônhesimentes  na setor turistiku, sosial y kultural. Além d´algun kônhesimente multimédia y fotográfika ke fasê-l abrasá prôjete turismoSAB.cv.

Kevin Neves

Kevin Neves

Vídeos

Nasê na Sonsente, má desde 2016 el skôlhe vivê na Sal, dpôs d´terminá 12º ône (Humanística) y d´vida militar. Dansarine d´profisãu y paixãu, ke el juntá ke se medjor,  ke edisãu d´vídies y fotografia. Speriênsia resgatôde pá turismoSAB.cv pá podê uni k´es dez destine d´ Kabeverde nun únike munde.

video autoprodotti

pagine dedicate

contatti giornalieri

Bô kre ser nôs parser? Kontaktá nôs!

Xkritório

Santa Maria
Ilha do Sal, CV 4111

Orárie

SEG|SEX: 9 – 19 hrs

Ligue-nos

Shares
Share This