[yoast-breadcrumb]

Se novo site pa turisme ká tá dá, MANERA KE TURISTA TA BEN?

by | 20 Nov 2020 | inquéritos

Ese é inkérite d’ ese simana d’ turismoSAB.cv, na ondê ke nô tá lansa uns purguntas pá “Instituto Nacional do Turismo” y a “Minstério do Turismo de Cabo Verde”, sobre lansamente d’ nove site (turismo.cv) pa projetá informasãu turistika.

Na dia 11 nôvembre, foi lansade prôgrama “Tourism Recover” (“Recuperação do Turismo”), pa Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), en parseria k’Accelerator Lab do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na Praia, pá promovê Kabeverde kome destine turistike segure na sekuensia d’ impate ke pandemia d’ COVID-19 ti tá ten na país y tá fazê éke más na ilhas di Sal y Bubista. Lansade site, TS, resebê alguns e-mails d’psoas é kre intendê manera k’ tá funsioná, já k’es teve difikuldade na asedê a partir d’guia pá fazê reserva. Ise dsperta-nos atensãu y nô resolvê fazê un teste ke informasãi ke psoa dá nôs.
Na sekuensia, nô persebe ke site inda ka tá funsioná realmente. Entãu, TS, lansá pá responsaveis di turismo.cv alguns kistões pá pode ajudá-nos intende, porke ke foi lansôde, má ká tá funsioná.
Nô lansá entãu kes seguintis kestões:

  • Ke signifiká, ka tá existi dspunibilidade na ilhas d’ Sal y Bubista?
  • Cidade d’ Santa Maria ká tá existi na Sal?
  • Onde fká Sal y Bubista na filtre d’pskisa d’site?
  • Teve algun mudánsa d’lei sobre pagamente d’viste d’ entrada d’turista na país?
  • Site tá dzê ke tá existi ligasãu aéria diária na Sal, Bubista y Sonsente, y na site d’ASA ká tene nenhum voo. Ken tá errôde, site d’ASA ô site turismo.cv ke k’sta tá dá?
  • É prisise 17 página pá sabê o ke presise pá entrá na Kabeverde?
  • Se teste PCR dá positive, dnher ke psôa pagá na taxa aeroportuária tá bá ser dvolvidê?
  • Manéra ke formuláre de vigilánsa sanitária tá ser prienxide se link d’asese paá levá jente pá un platafôrma d’ minsiterie?
  • Manéra ke turista tá ben pá Kabeverde?

Se bô kre sabê más, sgui vídie …

es artigue tá eskrite pa:

Andrea Lopes | turismoSAB.cv

Andrea Lopes | turismoSAB.cv

Jornalista

Lisensiada na jornalisme, ten speriênsas prôfisional na atendimente publike, repôrter (freelancer), ondê ke jal tá fazê produsãu d´kontiudes pá Newsletter y relasões publikas ke levá ganhá kônhesimentes na setor turistiku, sosial y kultural.

Inkérite: Prujete Zipline Recreativo – Fase II

Inkérite: Prujete Zipline Recreativo – Fase II

[yoast-breadcrumb]Stude d’Impacte Anbiental d’Prujete foi kolokode pa konsulta publika atê dia 28 d’junhe i na ese mumente el ta ser analisod pa Autoridade d’Avaliasãu d’Impacte Ambiental i membre d’membre d’konselhe d’AvaliasãuEse prujete é un xtensãu d’Zipline,...

read more

Ben sabê más de turismo na Kabeverde!

Inskrevê na nôs newsletter pá sabê más de jôrnal online turismoSAB.cv: no tá mandá so emails ke util y interesante pá bo fka tá sabê medjore o ke tá pása na munde de turisme kabeverdiane.

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]