[yoast-breadcrumb]

Frontera aberte: 20 dias, “0” turistas

by | 3 Nov 2020 | inquéritos

Kestões, ke foi lansôde, é relasiôde ke ixistensa ô nãu d´un listas de paises onde é permitide viajá y se Kabeverde ten splikôde es ke realmente país tá posui tude kondisões d´seguransa pá viajá?

turismoSAB.cv kontinuá ke ses kestãu sobre abertura d´frontera y na sekuensia nô fka tá sabê através d´kômnikasãu sôsial ke Governe tá negosiá ke alguns país, pá oiá posibilidade d´alguns kômpanhias aérias tá voá pá DjadSal y Bubista. Kestões, ke foi lansôde, é relasiôde ke ixistensa ô nãu d´un listas de paises onde é permitide viajá y se Kabeverde ten splikôde es ke realmente país tá posui tude kondisões d´seguransa pá viajá?Sô sabê ke txeu país tá fasê atualisasãu d´lista d´dôs en dôs semana. Na sekuensia, na dia 23 de outubro, ministre d´negôse stranger, Luís Filpe Tavares, konfirmá na konfrensa d´imprensa ke Governe tá negôsia ke alguns país eurupeu e tambê ma EUA, pá oia ses tá permiti ke ses kompanhias tá retomá voos pá ilhas más turistikas, ke DjasdSal y Bubista. Segunde Tavares, Kabeverde skrevê pá alguns minisitres d´turisme y xefes d´diplômasia d´União Europeia (UE) tá pedi regrese d´turistas. Idéia foi splikás ke Turisme é un setor é tá garanti serka d´25% do Produto Interno Bruto (PIB) d´país, y pandemia tel kompletamente blokiode desde d´março. Dpôs d´ise, TS, lansá nove kestôes:

No kris sabê se ten teste PCR sufidiente pá turistas é ke dpôs d´entrá es bá regresá pá ses destine? Alén dise, se resposta teste tá bá ser dôde na tempe util?

Pa ese kestãu, sei na kômnikasãu sôsial ke Kabeverde tá fasê d´tude pá reduzi tempe d´esperá – d´72 ora pá 24 ora. Alén dise, pesôas ká presisá dirigi pá laboratóres pá sabê resultôde. Purkê, tá ser montôde un sistema online, pá enviá respostá pá telemôves d´utente.

Ote kestãu é, ondê tá bá ser kolokôd posiveis pasageres ke entrá na país sen teste negative d ´COVID-19? Y se númere d´teste tá ben ser sufisiente pá númere d´turista ke podê entrá na país?

Na ese asperte li, TS intrevista delegade d´saúde d´ilha d´Sal, José Rui Moreira, é tá reforsá k´entrada é sklusivamente ke PCR negative… No skutá intrevista pá konxê más se opiniãu sobr ise.

Sidadãu strangeres krê ben pá Kabeverde y es resolvê fasê un petisãu

TS sôbe ke ke entrada d´inverne na europa, alguns sidadãu strangeres eurôpeus, modá italiône, canárias y diapôra krê ben pá kabeverde, y inklusive, na Itália foi fete un petisãu, ke sentena d´asinatura tá pedi Governe d´kel país pá permiti voos pá Kabeverde. Es tá solisitá Governe italione, pá koloká Kabeverde na ses lista de país pá viajá na próxime DPCM na miada d´nuvembre. Tanbê un grupe d´impresares na Espanhá, Canárias, más konkretamente, krê ben espiá manera ke país tá, pas podè retomá ô inisiá negôse li. Canarias é un grande ixemple pá Kabeverde y jál tá resebê voos, porkê ten tide txeu insentives pá turista regresá pra lá, inlusive k´apoio d´TUI. Entãu, TS, tá kontinuá tá kestioná:

Kuande é ten más informasãu?

Un pergunta d´txeu impresáries y kabeverdianes é tá vivê na DjadSal y Bubista ke já tá prevê dias más dure kase retomá ká for breve.

es artigue tá eskrite pa:

Albertina Rodrigues | turismoSAB.cv

Albertina Rodrigues | turismoSAB.cv

Jornalista

Mentora do prôjete, konsiderôde un eterne aprendiz, el inkontrá na turismoSAB.cv un desafiu enorme pá permiti konxê medjor nôs línga y nôs turisme!

Ben sabê más de turismo na Kabeverde!

Inskrevê na nôs newsletter pá sabê más de jôrnal online turismoSAB.cv: no tá mandá so emails ke util y interesante pá bo fka tá sabê medjore o ke tá pása na munde de turisme kabeverdiane.

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]